Peyzaj Tasarım ve Peyzaj Projelendirme

Peyzaj Planlamaya göre mikro ölçekli projelerdir. Peyzaj; doğal ve kültürel tüm yaşam alanlarının alanın işlev, estetik, sanat ve insan ihtiyaçları düşünülerek 1/50, 1/100, 1/1000 ölçeklerinde, belirli kurallar çerçevesinde tasarlanıp çizilmesidir.

Peyzaj Projeleri

• Avan Proje

• Uygulama (Aplikasyon Projesi)

• Altyapı Projesi

• Bitkilendirme Projesi

• Detay Projesi

• Kesit ve Görünüşler

• Metraj ve Keşif

Proje & Tasarım Çalışmalarımızdan Örnekler

Nawroz City Erbil:

Nawroz City Erbil 2:

Nissa O2 Residence:

Nissa O2 Residence 2:

Hazal İnşaat Video 1:

Hazal İnşaat Video 2: